”ikon-check”Bra priser     ”ikon-check”Snabba leveranser   ”ikon-check”Fri frakt över 1 000 kr     ”ikon-check” Allriskförsäkring ingår

 0143-752 00

Varukorgen är tom

 

KLOCKA.SE FÖRSÄKRING

Klocka.se försäkring är Sveriges mest generösa klockförsäkring och den får du kostnadsfritt när du köper en klocka som kostar 300 kr eller mer (max 70 000 kr). Försäkringen gäller i hela 12 månader och täcker skada, förlust eller stöld. 11 månader efter inköpstillfället får du ett erbjudande om att förlänga din försäkring ytterligare 12 månader. Om oturen är framme kontaktar du Solid Försäkring AB.

Behöver du nyttja din försäkring?

Kontakta Solid Försäkring AB eller ditt närmaste försäljningsombud. Du kan också skicka e-post till hej@watchmarket.com.

Glöm inte att göra en polisanmälan vid förlust eller stöld innan du kontaktar Solid Försäkringar.

Solid Försäkring 
Telefon: 0771-113 113
Hemsida: https://www.solidab.se

Vill du köpa en försäkring? 

Äger du en klocka som inte är köpt hos Klocka.se är du välkommen till närmaste försäljningsombud för en individuell bedömning. Ta med dig:  Kvitto på inköp Eventuella garantikort

Omfattning

Försäkringen ersätter skada på den försäkrade klockan som uppstår genom plötslig och oförutsedd yttre händelse. Med skada avses även stöld eller förlust. 

Ersättning 

Vid ersättningsbar skada ersätter Solid Försäkring reparationskostnad upp till klockans återanskaffningsvärde vid regleringstillfället, dock maximalt upp till ursprungligt försäkringsvärde (försäkringsvärdet framgår av försäkringsbeviset och kassakvittot). Om reparationskostnaden överstiger 90 % av försäkringsvärdet anses klockan totalskadad. Vid totalskada kan istället motsvarande klocka ur återförsäljarens sortiment lämnas som ersättning, dock maximalt upp till ursprungligt försäkringsvärde. 

Kontantersättning utgår inte. För det fall ersättning lämnas med ersättningsobjekt vid totalskada gäller försäkringen för ersättningsobjektet och löper vidare på oförändrade villkor till försäkringstidens slut.

Självrisk vid reparation 

Vid skada som kan åtgärdas genom reparation är självrisken per skadetillfälle

  • 100 kr för produkt med försäkringsvärde upp till 500 kr.
  • 200 kr för produkt med försäkringsvärde upp till 5 000 kr.
  • 400 kr för produkt med försäkringsvärde upp till 10 000 kr.
  • 1 000 kr för produkt med försäkringsvärde upp till 20 000 kr.
  • 2 000 kr för produkt med försäkringsvärde upp till 70 000 kr.

Självrisk vid totalskada, stöld eller förlust 

Vid totalskada, stöld eller förlust är självrisken 10 % av försäkringsvärdet, lägst 100 kr per skadetillfälle.

Vill du veta mer? 

Ring Solid Försäkring AB på 0771-113 113 så får du mer information.
Du kan även skicka e-post till hej@watchmarket.com.

Kontaktuppgifter till Solid Försäkring: 
Telefon: 0771-113 113
Hemsida: https://www.solidab.se
Adress: Solid Försäkringar, Box 22068, 250 22, Helsingborg

Obs! 

Om du har förlorat din klocka bör du göra en polisanmälan innan du kontaktar Solid Försäkring.

Har du fått en rekvisition från Solid Försäkring? 

Om du har fått en sk. rekvisition från Solid Försäkring kan du köpa en ny klocka i någon av våra butiker. Visa upp rekvisitionen i samband med ditt köp.
Medtag godkänd ID-handling. 

Du kan inte använda rekvisitionen som betalmedel på klockmaster.se.

Fullständiga försäkringsvillkor

Senaste nytt om klockor

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så missar du inga nyheter från oss på Klocka.se.

KUNDTJÄNST

0143-752 00
hej@watchmarket.com

FÖLJ OSS

Copyright © 2023 Watchmarket AB  |  Sitemap |  Cookies

Powered by Sitesmart